Stralingsmetingen

Nu in de komende jaren 5G zal worden uitgerold en ook nieuwe frequenties zullen worden gebruikt, is er goede reden om de huidige situatie met betrekking tot elektromagnetische straling vast te leggen als referentie voor de toekomst (nulmeting).

Stratix brengt op wetenschappelijk verantwoorde manier in gemeenten en op bijzondere lokaties de actuele veldsterktes in kaart volgens een vooraf overeengekomen protocol. Zo kunnen in de toekomst veranderingen daarin, door bijgeplaatste antennes, andere techniek (5G) en frequenties, worden vastgesteld en beoordeeld, los van eventuele andere effecten.

Deze foto toont een microwave antenne (1 tot 5GHz). De foto is genomen tijdens een onlangs uitgevoerde veldsterktemeting.

Dit is een log periodieke antenne (hark antenne) die veldsterktes op 50 MHz tot 1 GHz meet.

STRATIX BV Utrechtseweg 29 1213 TK Hilversum +31 35 622 2020 office@stratix.nl KvK: 57689326 BTW: NL8526.92.079.B.01

Neem voor informatie contact op met

HENDRIK ROOD
Senior consultant
+31 35 622 20 20
hendrik.rood@stratix.nl