Rekeninstrument business case glasvezel

Rekeninstrument business case glasvezel

Opdrachtgever: Provincie Drenthe

De provincie Drenthe wil bewonersinitiatieven faciliteren bij het opstarten, organiseren en realiseren van snel internet projecten, met name in het buitengebied van Drenthe. Om deze Drentse breedbandinitiatieven te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun glasvezel business case, heeft de provincie aan Stratix gevraagd om een generiek rekeninstrument te ontwikkelen voor het doorrekenen van een glasvezel business case, bedoeld om de haalbaarheid van een glasvezelproject al in een vroegtijdig stadium van de planfase te kunnen toetsen. Daarnaast ontwikkelde Stratix een template met daarin een korte beschrijving van en instructies voor de uitwerking van de verschillende onderdelen van een breedband bedrijfsplan. Voor de ontwikkeling van het rekenmodel heeft Stratix samengewerkt met Rebel Group, een bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in het maken van financiële rekenmodellen.

Neem voor informatie contact op met

RUDOLF VAN DER BERG
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
rudolf.vanderberg@stratix.nl

2021-04-07T08:25:30+00:00
Menu