header

RTV oplossing voor woon- en werkcomplex Cité

Startdatum: Februari 2010
Einddatum: Juni 2010
Klant: Stadswonen

Woon- en werkcomplex Cité is evenals de meeste gebouwen onder beheer van Stadswonen aangesloten op glasvezel. Daarbij heeft Stadswonen besloten de volledige interne telecommunicatie infrastructuur van Cité op basis van glasvezel te laten verlopen, waardoor er geen aparte telefoon- en TV-kabels naar de (woon)ruimten beschikbaar zijn. Het bleek echter problematisch om een goede oplossing te vinden voor de distributie van TV signalen over glasvezel. Stadswonen had op dat moment enkel een offerte ontvangen van een startende IP-TV aanbieder. Hierop heeft Stadswonen Stratix verzocht om in kort tijdsbestek een second opinion te vormen over het IP-TV aanbod en om aan te geven welke andere mogelijkheden er zijn.

In deze second opinion presenteerde Stratix een grove vergelijking tussen de IP-TV oplossing enkele technische alternatieven, op basis van aangeleverde informatie en Stratix' interne kennis op dit gebied. Uit deze resultaten kwam naar voren dat de aangeboden IP-TV oplossing niet noodzakelijkerwijs de beste optie voor Stadswonen was.

Stratix is hierop verzocht een aantal alternatieven verder uit te werken, waaronder een oplossing op basis van Gemeenschappelijke Satellietontvangst (GSO) en een oplossing waarbij een (analoog) kabelsignaal via glasvezel wordt aangeboden. De conclusie hiervan was dat beide opties zowel technisch als financieel realistisch waren voor toepassing in Cité. Mede vanwege tijdsdruk voor oplevering van Cité is door Stadswonen vervolgens gekozen voor de oplossing met het kabelsignaal over glasvezel. Deze oplossing was het snelst te realiseren en was bovendien kostentechnisch interessant.

In het vervolgtraject heeft Stratix Stadswonen geassisteerd bij de uitvraag en beoordeling van enkele offertes voor installatiewerkzaamheden en in de onderhandelingen met de leverancier van het kabelsignaal.

100_nl.png citc.png esocietyplatform.png skv.png cogas.png