header

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Startdatum: September 2010
Einddatum: Februari 2011
Klant: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het Ministerie van EL&I heeft Stratix gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het vergunningvrije gebruik van DECT guardband en de eventuele uitbreiding van deze band. De in januari 2009 vrijgegeven frequenties lopen af in februari 2013.

Stratix is gevraagd te onderzoeken of een dergelijke mogelijkheid voor vergunningvrij gebruik voortgezet dient te worden na 2013 en of de vergunningvrije band zelfs uitgebreid zou moeten worden. Daarbij dienden de belangen van (potentiële) gebruikers van vergunningvrij spectrum afgewogen te worden tegen de belangen van de huidige en toekomstige mobiele operators en hun gebruikers.

In het onderzoek is gekeken naar de toepassingen in de voormalige DECT guardband en naar de consequenties van het al dan niet vergunningvrij houden bij verschillende opties. Tevens schetst het onderzoek de afwegingen die door het Ministerie moeten worden gemaakt rondom vergunningvrij gebruik van de DECT guardband en geeft het een conclusie op basis van de onderzoeksresultaten.  

De hoofdconclusie van dit onderzoek was dat het gunstig is om het vergunningvrij gebruik te verlengen. Dit advies is overgenomen in de strategische nota “Mobiele Communicatie

stadswonen.png uu.png 100_nl.png agentschaptelecom.png npo.png