header

Onderzoek LTE-dekking in Nederland: Mogelijkheden voor gebieden zonder snelle vaste internettoegang

Startdatum: Oktober 2014
Einddatum: Februari 2015
Klant: Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken heeft Stratix gevraagd te onderzoeken in hoeverre de mobiele LTE-netwerken dekking bieden in buitengebieden zonder vast snel internet, en in welke mate deze mobiele netwerken kunnen voorzien in de behoefte aan snel internet in de buitengebieden. Bij het onderzoek is ook samengewerkt met Agentschap Telecom, voor het uitvoeren van een steekproef waarbij de prestaties van LTE zijn gemeten op een beperkt aantal locaties.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat in Nederland circa 330.000 huishoudens en bedrijven niet kunnen beschikken over een internetverbinding met een snelheid van ten minste 30 Mbps. Deze huishoudens en bedrijven zonder snelle vaste internetverbinding, bevinden zich voornamelijk in dunbevolkte, vaak landelijke gebieden (de zogenaamde buitengebieden) verspreid over Nederland. Op basis van dekkingsgegevens van mobiele operators is daarnaast vastgesteld dat het merendeel van deze huishoudens en bedrijven kan beschikken over dekking van een mobiel LTE-netwerk (onder het grote publiek beter bekend als 4G). Ongeveer 70 tot 80 procent van de genoemde huishoudens en bedrijven beschikt over LTE-dekking dit dermate goed is dat (piek) downloadsnelheden van ten minste 30 Mbps mogelijk zouden moeten zijn. Op basis van het onderzoek heeft Stratix geconcludeerd dat de huidige mobiele LTE-netwerken kunnen een aanzienlijk verbetering kunnen vormen voor gebruikers in het buitengebied die geen toegang hebben tot snel vast internet. Het werkelijk ervaren dienstenniveau, en de toegevoegde waarde die dit biedt voor gebruikers, zal echter sterk afhankelijk zijn van het profiel van die gebruikers.

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in een kamerbrief en behandeld in het Algemeen Overleg Telecommunicatie van 12 Maart. Zowel de kamerbrief als het onderzoeksrapport van Stratix zijn openbaar gemaakt.

De gedetailleerde dekkingskaarten van de beschikbaarheid van snel vast internet en de dekking van LTE in Nederland, welke zijn samengesteld in het kader van dit onderzoek, kunnen worden opgevraag via de website http://www.breedbandatlas.nl/

eli.png skv.png bevolkingsonderzoek.png amsterdam.png citc.png