header

Opties breedbandontsluiting ‘witte’ gebieden in Fryslân

Startdatum: April 2013
Einddatum: Oktober 2013
Klant: Provincie Fryslân

Stratix hielp de provincie Fryslân bij het concretiseren van het investeringsproject "Breedband voor Friese huishoudens", in samenwerking met Dialogic en Fryslân Ring. Daarbij werd onze kennis en kunde van de telecommarkt, huidige en toekomstige mogelijkheden van vaste en draadloze technologieën, kosten van infrastructuur, actieve apparatuur en aanlegopties en wet- en regelgeving ingezet als inbreng, onderbouwing en achtergrond van een provinciaal investeringsplan.

Stratix maakte een gedetailleerdere afbakening van het aantal 'witte' adressen in de provincie en de kosten voor aanleg van een Next Generation Aansluitnetwerk naar deze adressen. Hierbij is op basis van gedetailleerde aanlegkostenberekening voor een tweetal gemeenten een kostenmodel gemaakt dat meer inzicht bracht in de kosten van breedbandaanleg bij verschillende keuzes ten aanzien van uitrolopties en doelgroepen. Tevens is een technology assessment uitgevoerd met betrekking tot de verschillende vaste infrastructuren en draadloze breedbandalternatieven voor zeer afgelegen adressen, waarbij kosten, huidige mogelijkheden en evolutietrends in kaart zijn gebracht. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de gebruikservaringen in de praktijk met diverse draadloze technologieën.

Het onderzoeksrapport is te downloaden via de website van de provincie Fryslân en via de publicatiesectie op de website van Stratix.

intug.png europeancommission.png esocietyplatform.png cogas.png rws.png