header

Gedeeld gebruik MNC’s voor M2M

Startdatum: Februari 2013
Einddatum: Mei 2013
Klant: Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken is van plan het gebruik van MNC’s (mobile network codes) voor mobiele telefonie flexibeler te maken. Zo kunnen ook partijen die geen openbare aanbieder zijn, onder voorwaarden, hun eigen (gedeelde) netwerkcode krijgen; daarmee worden zij minder afhankelijk van de aanbieders. Met name voor massaal gebruik van Machine to Machine (M2M) toepassingen is dit een belangrijke voorwaarde. Stratix stelde al in 2009 voor om het gebruik van MNC codes flexibeler te maken; Logica werkte dit idee in 2010 verder uit.

Om uitputting van het beperkte aantal MNC codes te voorkomen, stelt het Ministerie nu een model voor waarbij een MNC door een aantal gebruikers gedeeld wordt.

Stratix analyseerde de haalbaarheid van dit model, en deed een aantal aanbevelingen voor de implementatie. Zo heeft Stratix in dit onderzoek gekeken naar de technische mogelijkheden en implicaties van het inrichten van de nodige systemen voor implementatie van het gedeelde gebruik. Kern van de oplossing is dat er een centrale “proxy-HLR” wordt ingericht die richting de MNO’s technisch fungeert als een MVNO, terwijl deze richting de gebruikers (bijvoorbeeld een partij met een groot aantal M2M-aansluitingen) zorgt voor routering op basis van de sub-MNC reeks die deze partij toegekend heeft gekregen.

Het opleggen van bepaalde technische beperkingen, zoals het niet toestaan van gebruik van de gedeelde MNC voor identificatie van een fysiek netwerk,  is bij een dergelijke oplossing noodzakelijk om te voorkomen dat deze wijze van gebruik interfereert met het reguliere gebruik van MNC’s in mobiele netwerken.

Daarnaast is gekeken naar de organisatorische implicaties:  Eindgebruikers kunnen samen een dergelijk systeem kunnen opzetten, waarbij gekeken moet worden naar de governance van de centrale entiteit, en waarbij keuzes gemaakt moeten worden over wat wel en wat niet gezamenlijk in te richten. Van groot belang is dat het centrale systeem (en de bijbehorende beheersorganisatie) neutraal acteert richting de gebruikers om een nieuwe “lock-in” bij een niet-neutrale partij te voorkomen.

Het onderzoeksrapport is te downloaden via de publicatiesectie op de website van Stratix en op de website van Ministerie van Economische Zaken.

schuuring.png beeldengeluid.png opta.png eli.png surfnet.png