header

Technische ondersteuning aanbesteding netwerkverbindingen

Startdatum: November 2012
Einddatum: Maart 2013
Klant: Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoek

Stratix heeft de Bevolkingsonderzoekorganisaties ondersteund bij het opstellen van de technische specificaties voor het verkrijgen van Netwerkdiensten ten behoeve van het landelijke bevolkingsonderzoek. De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoek heeft daarvoor een Europese aanbesteding in de markt gezet en Stratix gevraagd technisch inhoudelijke expertise te leveren bij het opstellen van het Technisch Programma van Eisen, gebaseerd op de eisen en wensen vanuit de bevolkingsonderzoekorganisaties. In samenspraak met de opdrachtgever heeft Stratix daarvoor eerst de huidige en toekomstige netwerktoepassingen geïnventariseerd en vervolgens vertaald naar technische en functionele specificaties voor het aan te besteden netwerk. 

agentschaptelecom.png btg.png opta.png intug.png gem_achtkarspelen.png