header

Long range communicatie kilometerprijs

Startdatum: November 2008
Einddatum: April 2009
Klant: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Dit project bestaat uit twee delen die samenhangen met de communicatie van de OBU met de backoffice van de Kilometerprijs

Stratix heeft voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een review uitgevoerd op de functionele eisen die gesteld worden aan de diverse onderdelen die zorgdragen voor de Long Range communicatie van kilometerprijsgegevens tussen voertuigen en backoffice. Deze componenten bestonden onder meer uit de zogenaamde On Board Units (OBU’s) en de backoffice server LRCS (Long Range Communication Switch). Daarnaast is de consistentie onderzocht met de functionele eisen voor de te gebruiken vaste en mobiele communicatienetwerken. Ook de samenhang en de interne afhankelijkheden binnen het eisenpakket als geheel zijn onderzocht. Stratix heeft specifiek gekeken naar de samenhang tussen de diverse functionele delen van de systeemarchitectuur en de manier waarop deze in de eisen naar voren zijn gekomen.

In samenhang hiermee heeft Stratix de aanbestedingsstrategie voor het verwerven van de GPRS/UMTS communicatiedienst opgesteld, waarbij onder andere is gestreefd naar een optimale balans tussen het optimaliseren van de marktwerking, het waar mogelijk voorkomen van vendor lock-in, en rekening houden met nieuwe of alternatieve communicatie technieken in de toekomst. Specifiek van belang is te zorgen dat de simkaarten niet gewisseld hoeven te worden binnen de eerste vaste contractsperiode, maar te zorgen dat er geen afhankelijkheid ontstaat met een aanbieder van GPRS. De strategie voorziet dan ook in afronding van het raamcontract binnen twee jaar, waarbij een aanbieder gedurende 2 jaar de nieuwe aansluitingen mag leveren, terwijl de dienstverlening op die aansluitingen 7 jaar duurt. Na de eerste 2 jaar wordt dan een nieuwe aanbesteding uitgeschreven, waarbij een nieuwe aanbieder de mogelijkheid kan krijgen de volgende 2 jaar de aansluitingen te verzorgen. Op deze manier ontstaat ook de mogelijkheid om na een aantal jaar over te gaan op een andere technologie.

provfriesland.png agentschaptelecom.png ocw.png amsterdam.png gem_nop.png