header

Infrastructuur en toegang breedband

Startdatum: Juni 2011
Einddatum: Maart 2012
Klant: Centraal Bureau voor de Statistiek

Het project 'Infrastructuur en toegang breedband' is onderdeel van het CBS onderzoeksprogramma 'Impact ICT'. Aanleiding voor dit onderzoeksprogramma is het gegeven dat internet een structureel onderdeel van de samenleving is geworden, wat voor het CBS als verzamelaar én producent van informatie bepaalde consequenties met zich meebrengt. Deze lopen uiteen van het herijken van het bestaande stelsel van statistieken tot de mogelijkheden om op basis van het internet zelf statistische gegevens te verzamelen; 'Internet als databron'.

Voor het project 'Infrastructuur en toegang breedband' is onderzoek gedaan naar het softwarematig meten van de internetsnelheid bij een panel van deelnemers. Hiertoe is CBS een samenwerking aangegaan met het onderzoeksbureau iPing Research dat al enige jaren gegevens verzamelt over de snelheid van (breedband) internetverbindingen en met adviesbureau Stratix Consulting dat expertise heeft in het verwerken en interpreteren van dit soort gegevens. Belangrijkste onderzoeksdoelen waren het verkrijgen van inzicht in de werking van een dergelijke manier van data verzamelen, de representativiteit van dit soort door zelfselectie ontstane panels toetsen en het  illustreren welk soort analyses met de aldus verzamelde gegevens kunnen worden gemaakt. Tot slot is aangegeven wat toepassingsmogelijkheden zouden kunnen zijn voor het CBS.

Het resulterende onderzoeksrapport is beschikbaar in onze download sectie voor rapporten en whitepapers.

 

btg.png tudelft.png lifewatch.png recron.png ciz.png