header

Haalbaarheidsstudie Remote Storage

Startdatum: September 2007
Einddatum: November 2007
Klant: SURFnet

Een toenemend aantal hoger-onderwijs instellingen kiest er voor om storage-services buiten de eigen instelling in te vullen. Deels gebeurt dit volledig (outsourcing), deels ook als backup voorziening. SARA is een van de leveranciers van deze storage-voorzieningen voor de aangesloten instellingen, veelal via een door SURFdiensten met SARA afgesloten overeenkomst. Het SURFnet-netwerk is daarbij instrumenteel voor deze dienstverlening.

SURFnet heeft Stratix gevraagd om in samenwerking met enkele (potentiële) gebruikers te onderzoeken wat de impact van deze storage dienstverlening op het netwerk is en vice versa. De hypothese van deze haalbaarheidsstudie was dat het SURFnet netwerk op technisch verschillende wijzen invulling moet geven aan de behoefte om opslag elders te realiseren. In de studie is daartoe gekeken naar het transport over regulier IP en naar de inzet van lichtpaden.

nordforsk.png recron.png gem_achtkarspelen.png drentsmuseum.png cbs.png