header

Marktsituatie en bedrijfsmodellen commerciële FM/AM-radio

Startdatum: Augustus 2008
Einddatum: Oktober 2008
Klant: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Op dit moment is vrijwel het gehele aanbod op FM en AM nog analoog, al wordt er op beperkte schaal met digitale uitzendingen geëxperimenteerd.

Er is bij de digitalisering sprake van een nog grote technologische onzekerheid. Hoewel digitalisering een veelvoud van radiodistributie-mogelijkheden opent, is etherradio via de huidige analoge FM- en AM-band voor de consument nog steeds een zeer belangrijke vorm van radio.

DGET heeft bij de voorbereiding van de voor 2009 geplande vergunningverlening behoefte aan modelmatig inzicht in de markt voor commerciële FM/AM-etherradio en de diverse bedrijfsmodellen die aspirant vergunninghouders kunnen hanteren. Het jaar 2009 is gekozen om de nieuwe vergunningverlening ruim voor het aflopen van de huidige te kunnen laten plaatsvinden om zo huidige en toekomstige vergunninghouders voldoende tijd te geven om te anticiperen op de nieuwe situatie na de (her)verdeling.

De resultaten van het onderzoek zullen door DGET worden gebruikt bij de verdere vormgeving van de vergunningverlening (o.a. vergunningduur, eventuele ingebruiknameverplichting).

eli.png provzeeland.png provdrenthe.png gem_nop.png tudelft.png