header

Strategisch onderzoek nummerbeleid

Startdatum: Maart 2007
Einddatum: December 2008
Klant: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Stratix gevraagd om na te gaan of de bestaande nummerplannen en de wijze waarop het nummerbeleid is ingevuld, nog passen bij de eisen vanuit de markt. Stratix heeft van DGETM de opdracht verworven onderzoek te doen naar de toekomst van het nummerbeleid voor de komende 5 jaar.

De doelstelling van het onderzoek was:

“het verkrijgen van voldoende inzicht in de relevante ontwikkelingen in de komende 5 jaar (2007 – 2012) en het op hoofdlijnen vaststellen van de gewenste wijzigingen in het nummerbeleid in deze periode, inclusief de aspecten van uitvoering, toezicht en consumentenbescherming, in een internationale context”

De hoofdconclusie uit dit onderzoek was dat het doorzetten van de IP techniek, die grote veranderingen teweeg brengt in netwerken, markt en applicaties, de beleidsagenda voor de komende jaren zal bepalen.

Telefoonnummers zullen ook in de jaren 2007-2012 essentieel blijven voor zowel aanbieders als consumenten. Nummers zullen als “key-identifier” fungeren voor het groeiende aantal private nummers en namen die het gevolg zijn van alle nieuwe applicaties en aanbieders.

Het mandaat van de overheid op het gebied van nummers staat niet ter discussie. Wel wordt coördinatie gewenst van de verschillende aspecten van de Telecommunicatiewet bij nieuwe ontwikkelingen. Met name ten behoeve van toetreders.

Het rapport volgt in de verdere hoofdstukken de vraagstelling zoals die door de opdrachtgever is aangereikt: de ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie; de gevolgen voor het nummerbeleid; de gevolgen voor de ordening van het telefoonnummerplan en tenslotte de rol van de overheid op het gebied van nummerplannen.

intug.png provflevoland.png skv.png kpn.png 100_nl.png