header

Ingebruiknameverplichting en vergunningduur 2,6 GHz-band

Startdatum: Juli 2007
Einddatum: Oktober 2007
Klant: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het Ministerie van Economische Zaken was voornemens om in 2008 vergunningen uit te geven voor mobiele communicatietoepassingen in de 2,6 GHz-band. Stratix is gevraagd om onderzoek te doen naar de lengte van de vergunningduur en een te hanteren ingebruiknameverplichting voor de vergunningverlening 2,6 GHz-band.

De 2,6 GHz frequentieruimte is vanaf 2008 herbestemd voor mobiele communicatie en zal technologieneutraal toegekend worden. Als verdeelinstrument is daarbij een veiling voorzien. Het voornemen is om in 2008 landelijke vergunningen voor mobiele communicatie aan de markt ter beschikking te stellen. Aan een vergunning worden in het algemeen voorwaarden verbonden. Daaronder zijn voorwaarden die enerzijds ten doel hebben dat de vergunning - en daarmee het beschikbaar gestelde frequentiespectrum - daadwerkelijk wordt benut. Anderzijds mogen ze geen onnodige financiële drempels opwerpen met het risico dat er geen belangstelling is voor de vergunning. Voorwaarden die in overweging worden genomen zijn onder meer een ingebruiknameverplichting c.q. roll-out verplichting en de duur van de vergunning. Vanwege de technologieneutrale opzet kunnen marktpartijen een grotere variatie van gebruik realiseren dan in het verleden het geval was. Uit de reacties op de marktconsultatie valt af te leiden dat de meest waarschijnlijke toepassingen het inzetten van onder andere UMTS en Mobiel WiMAX zijn. Er zijn in de marktconsultatie door enkele partijen ook nog andere technieken genoemd.

Uitgangspunten voor de vergunningverlening zijn de nota frequentiebeleid 2005, een marktconsultatie en een frequentietechnisch onderzoek. Op basis daarvan is er door het ministerie een nog vertrouwelijk concept-beleidsvoornemen voor de beoogde vergunningverlening opgesteld.

rws.png agentschaptelecom.png cogas.png ocw.png tudelft.png