header

Antennebehoefte 2011-2017

Startdatum: Oktober 2011
Einddatum: December 2011
Klant: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, heeft Stratix een onderzoek uitgevoerd naar de verwachte antennebehoefte in Nederland tussen 2011 en 2017. In dit onderzoek wordt een inschatting gegeven over de veranderingen in de hoeveelheid masten, opstelpunten, en antenne-installaties in de komende jaren. De voornaamste uitkomst van het onderzoek luidde: de behoefte voor antennes en antenne-installaties zal de komende jaren beperkt toenemen. Dit onderzoek werd afgesloten met een presentatie tijdens de NFO meeting van september 2011.

btg.png uu.png gem_nop.png sara.png citc.png