header

“Pijnlijke" keuzes bezuinigingen in de sector onderwijs en wetenschap

OCW ziet zich genoodzaakt flink te bezuinigen op onderwijs- en onderzoeks-subsidies. De Science Guide, een nieuwswebsite voor de Nederlandse kennissector geeft een overzicht van opvallende keuzes hierin.

Zo wordt gesneden in belangrijke 'cutting edge' sectoren waar Nederland zich succesvol profileert, zoals het wereldwijd toonaangevend IT-werk van SURF,  maar ook in achterstandsgebieden waar Nederland een inhaaloperatie goed kan gebruiken, en in nog onlangs met veel publiciteit en koninklijke aanwezigheid omgeven internationale samenwerkingsprojecten.

De jarenlange innovatiesteun aan SURFnet, een dochter van SURF, heeft ertoe geleid dat Nederland een wereldwijd erkende leidende positie inneemt op het gebied van netwerken voor wetenschap en hoger onderwijs. De eerdere innovatiesteun aan de zgn. GigaPort-projecten via de het inmiddels door het kabinet Rutte opgeheven Fonds voor de  Economische Structuur (FES) werd steeds ruimschoots ‘gematcht’ door innovatiebijdragen uit de industrie en de gebruikerswereld. De resultaten van deze projecten zijn steeds op hun positieve effecten op de algemene economische ontwikkeling door het CPB en de toenmalige Commissie van Wijzen getoetst en steeds positief beoordeeld.

amsterdam.png uvt.png gem_achtkarspelen.png ocw.png drentsmuseum.png