header

Stratix geselecteerd door Agentschap Telecom voor onderzoek naar “Digitalisering Draadloze Microfoons”

Stratix is door het Agentschap Telecom geselecteerd voor een onderzoek naar de “Digitalisering van Draadloze Microfoons” en mogelijke invloeden hiervan op het radiofrequentiegebruik. Draadloze audio verbindingen worden in theaters, televisie en bij evenementen (de PMSE-sector) gebruikt voor microfoons, in-ear monitors (koptelefoons), portofoons en andere toepassingen. Voor grote evenementen als festivals, concerten en grootschalige televisie evenementen kan het zelf om meer dan honderd audio-verbindingen gaan. De benodigde radioverbindingen moeten zodanig zijn gekozen dat ze de overige gebruikers van radiospectrum, en elkaar, niet storen.

Traditioneel werd gebruik gemaakt van de ruimte tussen de uitgezonden analoge TV-uitzendingen. De digitalisering (Digitenne) van broadcast systemen en herbestemming van spectrum voor mobiele communicatie (4G netwerken) heeft er toe geleid dat er minder spectrum beschikbaar is. Dit terwijl het aantal toepassingen van draadloze audio juist toeneemt, bv het toenemende gebruik van in-ear audio door muzikanten, waar zij voorheen hun muziek terughoorden via speakers op het podium. Veel audio verbindingen op evenementen zijn nog analoog, maar er is een trend naar digitaal.

Het Agentschap Telecom wil weten welke vormen van audioverbindingen gedigitaliseerd kunnen worden en wat de voor en nadelen hiervan zijn. Verder wil zij weten of het gebruik van digitale technieken zou kunnen leiden tot een efficiënter gebruik van het spectrum. Stratix gaat deze vragen onderzoeken door een analyse van de stand van de wetenschap, de verwachte technische ontwikkelingen en in gesprekken met gebruikers en fabrikanten.

agentschaptelecom.png opta.png eli.png uvt.png cogas.png