header

Goede hoop op glasvezel voor buitengebied Noordoostpolder

Hoe kan de gemeente zo effectief mogelijk opereren om snellere internettoegang in het gehele buitengebied van de gemeenten Noordoostpolder en Urk te bewerkstelligen? Stratix adviseerde de afgelopen maanden de gemeente Noordoostpolder bij het beantwoorden van die vraag. Eerst voerden we in het najaar van 2015 een onderzoek uit naar de technische en economische haalbaarheid van diverse alternatieven. Hieruit bleek onder andere dat de situatie in Noordoostpolder door de specifieke geografie en bebouwing gunstiger is voor de aanleg van glasvezel dan in menig ander buitengebied. Dit resulteerde in een marktconsultatie waarin zich diverse partijen hadden gemeld met een voorstel voor het realiseren van snel internet. Uiteindelijk bleek één partij aan alle eisen en wensen van de gemeente te voldoen. Met deze partij heeft de gemeente op 30 maart 2016 een overeenkomst getekend, voor het verkrijgen van gemeentelijke ondersteuning tijdens een vraagbundeling. Op 16 mei 2016 zal moeten blijken of er voldoende animo is om over te kunnen gaan tot het realiseren van een glasvezelnetwerk door de betreffende partij.     

stadswonen.png provdrenthe.png esocietyplatform.png gem_nop.png intug.png