header

Stratix bij Cognitive Radio Platform

Vrijdag 29 januari 2016 heeft Stratix op het cognitive radio platform een inleiding verzorgd over spectrumgebruik voor het "Internet of Things". Door de snelle toename van het aantal 'slimme apparaten met een verbinding' zal het spectrumgebruik in de verschillende banden onder druk kunnen komen te staan. Gebruik van innovatieve oplossingen zoals Cognitive Radio kan helpen om op een slimme manier het spectrum in te zetten.

Tijdens de middag werd ingegaan op eerder Stratix onderzoek ("IoT in the Netherlands", 2015), nieuwe protocollen, het opkomend gebruik van 'low energy' netwerken zoals LoRa, en op vele andere aspecten van communicatie voor "Internet of Things". Ook de (belangrijke) rol die verguningvrij spectrum speelt bij de huidige snelle ontwikkelingen op het gebied van IoT en M2M kwam aan bod.

Meer informatie:

provfriesland.png lifewatch.png citc.png gem_baarn.png provflevoland.png