header

Use of shared MNC’s for smart meters.

Gedeelde MNC voor slimme meters

Vorig jaar is het IMSI nummerplan voor mobiele netwerken gewijzigd om gedeeld gebruik van MNC’s (Mobile Network Codes voor de identificatie van een mobiel netwerk) mogelijk te maken voor M2M toepassingen. Stratix gaf hier eerder advies over en heeft gekeken naar de mogelijkheden om een dergelijk systeem te implementeren. Een van de grote energienet beheerders, heeft recent een ‘private mvno’ geïmplementeerd op basis van het principe van een gedeelde MNC ten behoeve van hun slimme meters.

Voor dit innovatieve gebruik van MNC’s is Enexis in januari 2016 genomineerd voor “Best Solution for Growing Smaller or Independent Networks” 2016.

Use of shared MNC’s for smart meters in the Netherlands.

Last year The Dutch telecom authority changed the IMSI number plan to allow shared use of Mobile Network Codes or MNC’s (MNC’s are used to identify mobile networks) for M2M applications. (see ‘EZ wijzigt IMSI nummerplan voor M2M’ and Stratix research ‘shared MNC for M2M). One of the three main Dutch Energy network operators has recently implemented a ‘private MVNO’ based on the principle of the shared MNC to connect their smart meters using GPRS/LTE. In this way they prevent vendor lock-in and remain flexible in their ability to change mobile operator in the future. For this innovative use of MNC, Enexis is now nominated by GSMA for “Best Solution for Growing Smaller or Independent Networks” 2016  ).

More information

For more about shared use of MNC’s see Using a shared MNC for M2M

Additional information can be found in the Stratix presentation “shared MNC for M2M" , or in this report (Dutch).

ftthcouncil.png amsterdam.png esocietyplatform.png uu.png skv.png