header

Wi-Fi voor horecabedrijven

Goede toegang tot internet, al dan niet tegen betaling, is tegenwoordig van essentieel belang. Dit zorgt voor een nieuwe uitdaging voor de ondernemers in de horeca; het simpelweg neerzetten van een paar Wi-Fi toegangspunten is al lang niet meer voldoende.

In de praktijk blijkt dat veel horeca ondernemingen moeite hebben met het aanbieden van goede, eenvoudig toegankelijke draadloze internet toegang. Ondernemingen hebben niet de mankracht of de expertise om het zelf te organiseren, en de weinige dienstverleners die een volledig pakket voor de horeca aanbieden staan bekend als duur en inflexibel. Doordat er weinig concurrentie op deze markt is, zitten veel ondernemers opgescheept met een matige dienstverlening en ongunstige voorwaarden. Dit leidt tot hoge kosten, extra administratie, en zelfs tot verlies van klanten.

Stratix helpt onderwijsinstellingen, exploitanten van winkelcentra, en horecaondernemingen bij het organiseren en inkopen van betere internet toegang. In een two-pager over onze assisitentie voor horecabedrijven lichten we onze werkwijze toe.

Daarnaast verwzijen wij voor dit onderwerp ook graag naar een eerder artikel van Stratix over Wi-Fi in winkelcentra dat is gepubliceerd in het vakblad Shopping Centre News.

 

stadswonen.png 100_nl.png surfnet.png intug.png enexis.png