header

Ruim 2 miljoen nederlandse huishoudens hebben glasvezel

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse inventarisatie en analyse door Stratix Consulting van de uitrol van glasvezel­netten naar woningen (FTTH) in Nederland, waarvoor gegevens zijn verzameld tot en met het 1e kwartaal van 2014.

  • 2,1 miljoen woningen hebben glasvezel voor de deur, 33% hiervan maakt er gebruik van
  • In 221 van de 408 Nederlandse gemeenten ligt glasvezel naar woningen
  • Aantal glasvezelaansluitingen groeit het sterkst in de provincies Overijssel en Gelderland
  • Prognose: 3 miljoen glasvezelaansluitingen in 2016

Eind maart 2014 telde Nederland ruim 2,1 miljoen glasvezelaansluitingen ('homes passed'), een toename van bijna 200 duizend aansluitingen in de afgelopen 6 maanden. Daarmee is momenteel 28% van alle Nederlandse huishoudens verglaasd. Van alle woningen met een glasvezelaansluiting maakt circa 33% ook daadwerkelijk actief gebruik van de verbinding, door het afnemen van één of meer diensten ('homes subscribed'). Dat zijn 685 duizend actieve klanten, 9% van alle Nederlandse huishoudens.

Groeiverloop FTTH 2014Q1

Van de 408 Nederlandse gemeenten is er eind maart 2014 binnen 221 gemeenten glasvezel naar woningen uitgerold. Daarbij varieert de omvang van de uitrol per gemeente, van gemeenten die al bijna geheel voorzien zijn van een glasvezelnetwerk, tot gemeenten die gedeeltelijk zijn verglaasd. Adressen buiten de woonkernen worden daarbij overigens nagenoeg niet meegenomen in de aanleg, wat tot de nodige zorgen leidt bij lokale overheden. Al geruime tijd werken diverse provincies en gemeenten daarom plannen uit voor de verglazing van hun buitengebied. Vooralsnog resulteren deze plannen niet of nauwelijks in daadwerkelijke nieuwe aansluitingen.

Wat betreft het aantal verglaasde gemeenten scoort Overijssel als provincie het beste. Slechts in 2 van de in totaal 25 Overijsselse gemeenten is of wordt nog geen glasvezel aangelegd. Ook Flevoland en Gelderland scoren goed, waar in respectievelijk 5 van de 6 en 45 van de 56 gemeenten glasvezel is of wordt uitgerold. De digitale Glaskaart maakt dit inzichtelijk.

Bovenstaande komt ook tot uitdrukking in de glasvezeldekking op provincieniveau. Flevoland, Overijssel en Gelderland vormen de top-3 provincies met de hoogste glasvezeldekking. In aantallen kende de provincie Gelderland de afgelopen 6 maanden de sterkste groei, met ruim 46 duizend nieuwe aansluitingen. Procentueel steeg het aantal glasvezelaansluitingen in Overijssel het hardst, van 48% homes passed in het derde kwartaal van 2013 tot 56% in het eerste kwartaal van 2014 (+8%).

FTTH provincies 2014Q1

In de voorgaande halfjaarlijkse FTTH inventarisatie van Stratix werd verwacht dat de groei van het aantal glasvezelaansluitingen (homes passed) de komende jaren zou stabiliseren en uit zou komen op een jaarlijkse groei van ongeveer 500 duizend aansluitingen. Daarmee zou het aantal aansluitingen tot eind 2015 doorgroeien naar circa 3 miljoen homes passed. Door de gewijzigde uitroldoelstelling van KPN (Reggefiber), waarmee het bedrijf de productie heeft teruggeschroefd naar 250 duizend homes passed per jaar voor de komende jaren, zal de jaarlijkse groei de komende jaren echter fors lager uitvallen dan eerder geraamd. Op basis van deze aankondiging verwacht Stratix dat de totale groei de komende jaren zal uitkomen op ongeveer 300 duizend aansluitingen per jaar, waarmee het aantal homes passed eind 2016 zal doorgroeien richting 3 miljoen.

Kijk voor meer informatie over FTTH in Nederland op de sectie FTTH Monitor van onze website.

uu.png europeancommission.png eli.png enexis.png npo.png