header

EZ wijzigt IMSI nummerplan ten gunste van M2M en private GSM/LTE

Met de wijziging worden gebruiksmogelijkheden van mobiele netwerkcodes (MNC's) verbreed, waardoor ook MNCs toegekend kunnen worden aan gebruikers van besloten elektronische communicatienetwerken. Stratix stelde in eerdere studies (2009 en 2011) een dergelijke verruiming voor.

Er wordt (internationaal) al langer nagedacht over verruimming van de gebruiksmogelijkheden van MNC's. Met dit besluit is Nederland het eerste land waarin dit wettelijk is geregeld. Praktisch gezien heeft de wijziging een tweetal belangrijke implicaties:

Gereserveerde MNC's voor Private GSM
Er wordt een drietal tweecijferige MNC codes vrijgehouden voor netwerkintern gebruik van MNCs door lokale draadloze mobiele netwerken met een laag vermogen voor interne bedrijfstoepassingen. Hierdoor kunnen beheerders van besloten lokale netwerken in beginsel een MNC gebruiken zonder tussenkomst van een aanbieder als derde partij aan wie die MNC is toegekend. Dit heeft betrekking op private GSM, UMTS of LTE-netwerken in de 1800 MHz band die sinds enige tijd zijn vrijgegeven voor vergunningvrij gebruik. Met een privaat mobiel netwerk kunnen bedrijven of instellingen op eigen terrein bellen via de eigen mobiele bedrijfscentrale en dataverkeer zelf afhandelen.

Gedeelde MNC's voor grootschalige (M2M) toepassingen
Ook worden er twee MNC's (MNC's 90 en 91) gereserveerd voor gedeeld gebruik voor bedrijfstoepassingen met een accent op geautomatiseerde toepassingen, ook wel aangeduid als Machine-to-Machine (hierna: M2M) toepassingen. Wisselen van netwerkaanbieder is normaliter alleen mogelijk door het wisselen van SIM-kaarten, iets wat voor M2M een hoge kostenpost (en dus een vendor-lockin) betekent. Het doel van deze MNC's is om voor de gebruikers van grootschalige M2M-toepassingen de lock-in bij openbare mobiele netwerkaanbieders te vermijden door wisselen van netwerkaanbieder zonder het wisselen van SIM-kaarten mogelijk te maken.
Voor deze toepassingen is het huidige IMSI-nummerplan een belemmerende factor voor goede marktwerking. De wijziging van het Nummerplan beoogt deze belemmeringen weg te nemen.

Relevante documenten

De officiele bekendmaking is gepubliceerd in de Staatscourant (klik hier). Links naar enkele relevante rapporten van onderzoeken die geleid hebben tot dit besluit zijn hieronder beschikbaar:

Stratix - Nummers voor machines (2009)

Logica – Onderzoek flexibel gebruik MNC's (2010)

Stratix - Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband (2011)

Stratix - Gedeeld gebruik MNC's voor M2M toepassingen (2013)

ACM - Uitvoeringstoets wijziging IMSI-Nummerplan (2014)

provflevoland.png btg.png provdrenthe.png 100_nl.png ciz.png