header

Grand Theft

Informatie is steeds minder gebonden aan een fysieke vorm. De nieuwste column van Sietse van der Gaast in Telecom Magazine beschrijft de wijdverbreide verwarring die hier het gevolg van is.

esocietyplatform.png uu.png provflevoland.png ocw.png rws.png