header

Stratix conclusies Regional Roaming overgenomen door minister

Stratix heeft voor het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van Regional Roaming voor dataverkeer. Stratix concludeert daarbij dat dit niet de meest efficiënte en effectieve oplossing is voor het opvangen van uitval van mobiele netwerken. Deze conclusie is overgenomen door minister Kamp.

Naar aanleiding van een aantal incidenten met mobiele netwerken, waaronder de brand bij Vodafone in april 2012, hebben de drie grootste mobiele operators in februari 2013 afspraken gemaakt om elkaars SMS en spraakverkeer bij uitval over te nemen door middel van “Regional Roaming”. Het Ministerie van EZ heeft toen ook onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheid om ook voor dataverkeer te bezien of Regional Roaming afspraken gewenst zijn.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Stratix Consulting en onder de naam “Nut en noodzaak Regional Roaming voor vitale sectoren” opgeleverd in januari 2014. Hoofdconclusie van het onderzoek was dat Regional Roaming voor dataverkeer niet de meest efficiënte en effectieve oplossing is voor het opvangen van uitval van mobiele netwerken ten behoeve van vitale toepassingen. Volgens Stratix biedt de markt reeds voldoende mogelijkheden om de beschikbaarheid van mobiele datacommunicatie te vergroten, en bieden deze meer flexibiliteit dan een uniforme Regional Roaming oplossing. Bovendien wijst Stratix op de hoge investeringskosten voor de uitbreiding van netwerkcapaciteit die noodzakelijk is voor Regional Roaming.

Kamerbrief
Minister Kamp neemt in een brief aan de Tweede Kamer de conclusies en aanbevelingen van Stratix nagenoeg volledig over. In de brief schrijft hij onder andere:

“De hoofdconclusie die ik uit deze studie trek is dat de bestaande Regional Roamingafspraken adequaat zijn en dat een uitbreiding naar afspraken over dataverkeer niet wenselijk is. Belangrijke overweging daarbij is dat eventuele oplossingen langs de weg van Regional Roaming veel investeringen zullen vergen, waarbij de efficiëntie en effectiviteit veelal te wensen overlaat of waar juist (bestaande) commerciële oplossingen tot beter resultaat kunnen leiden. De mobiele netwerkbeheerders onderschrijven deze conclusie. Het rapport van Stratix zal ik onder de aandacht brengen van de vitale sectoren zodat de verschillende sectoren kennis kunnen nemen van de analyses en genoemde voorbeelden bij de verschillende partijen.”


Het volledige onderzoeksrapport is beschikbaar op onze website. Daarnaast zijn de kamerbrief en onderzoeksrapport ook beschikbaar op de website van het Ministerie van EZ.

 

100_nl.png provzeeland.png recron.png skv.png provdrenthe.png