header

Handel in voorkennis? De relatie tussen privédata en bedrijfsdata

De nieuwe column van Sietse van der Gaast in Telecom Magazine gaat over een actueel onderwerp: de mogelijke economische implicaties van het grootschalig verzamelen van privédata. Lees de column hier. (Or read the english translation 'Insider Trading by Outsiders' here).
Meer columns...

tudelft.png cbs.png sluis.png gem_opsterland.png agentschaptelecom.png