Optical Wireless Communication (internet via licht)

Optical Wireless Communication: options for extended spectrum use

Opdrachtgever: Agentschap Telecom

Optische draadloze communicatie, ofwel Optical Wireless Communication (OWC) kan een belangrijke alternatieve vorm van draadloze communicatie zijn die de druk op het radiospectrum kan helpen verlichten. Dit onderzoek, in opdracht van Agentschap Telecom, had tot doel een overzicht te genereren van de huidige OWC-technologieën, -trends en –mogelijkheden. Agentschap Telecom wil met de bevindingen uit dit onderzoek bijdragen aan het werk van ITU en de CEPT op het gebied van Optical Wireless Communication. Het rapport richt zich primair op breedbandcommunicatie voor gebruik binnenshuis.

Stratix werkt in dit project samen met professor Ton Koonen van de Technische Universiteit Eindhoven. Door middel van desk research, interviews en een workshop werden de verschillende ontwikkelingen en trends hierin in kaart gebracht. Er werd gekeken naar kansen en belemmeringen voor de verschillende technologieen. Ook werd gekeken naar de verschillende stakeholders in de huidige en toekomstige waardeketen rond OWC en haar context, met name met betrekking tot implicaties voor bouw- en installatiewereld, en aansluiting op de telecom aansluitnetwerken.

Er zijn verschillende OWC technologieën die een veelbelovende oplossing kunnen bieden voor draadloze breedbandcommunicatie over een afstand van enkele meters. OWC is potentieel geschikt voor zeer hoge bandbreedte communicatie over deze afstanden. Het kan een enorme hoeveelheid van het nog niet gereguleerde spectrum gebruiken (2600x groter dan het huidige beschikbare radio spectrum) en het kan gemakkelijk dit enorme spectrum hergebruiken door spatial multiplexing, omdat het signaalbereik beperkt is en in de meeste gevallen beperkt tot een ruimte. Er zijn twee OWC hoofdvarianten te onderscheiden: Visible Light Communication, waarvan inmiddels onder de naam ‘LiFi’ de eerste producten op de markt zijn verschenen en Beam Steered Infrared Light Communication, een techniek waarmee veel hogere snelheden zijn te bereiken, maar die nog in de laboratoriumfase verkeert. Het rapport beschrijft daarnaast enkele andere varianten voor communicatie binnenshuis en geeft ook een beknopt overzicht van OWC toepassingen in andere omgevingen en over kortere en langere afstanden.

Meer achtergrondinformatie en het onderzoeksrapport vind u op de site van Agentschap Telecom.

Download het rapport hier.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-07-04T12:44:13+00:00
Menu