Opdrachtgever aan het woord: Peter Honselaar

Technische review programma van eisen nieuwe Firewall

Opdrachtgever aan het woord: Peter Honselaar

In de reeks opdrachtgevers aan het woord blikken we met opdrachtgevers terug op gezamenlijk uitgevoerde projecten. Op zoek naar de vragen waar zijn we uitgekomen, hoe was de samenwerking, wat maakte het project bijzonder en wat hebben we geleerd.

Peter Honselaar is Stafhoofd Informatiebeheer bij Lucas Onderwijs. Peter heeft als projectleider vanuit Lucas Onderwijs samen met projectleider vanuit Stratix Sietse van der Gaast en Rudolf van der Berg senior consultant bij Stratix en Inkopenvoor  ervoor gezorgd dat de aanbestedingsdocumenten en beoordelingssystematiek zorgden voor een soepel verlopen aanbestedingstraject. Lees hieronder Peters verhaal.

Stratix heeft ons uitstekend geholpen bij het scherper krijgen van ons Programma van Eisen.”

“Lucas Onderwijs, een stichting voor primair en voortgezet onderwijs in Den Haag e.o. met rond de 80 schoollocaties door de hele regio, hecht grote waarde aan een goede, betrouwbare en veilige dataverbindingen en internettoegang. Zo zijn wij al jarenlang actief onderdeel van de Stichting Glaslokaal, het digitale netwerk voor onderwijs, zorg en cultuur in de regio Den Haag. Wij vroegen Stratix om ons als onafhankelijk adviesbureau te helpen bij de technische review van de aanbestedingsdocumenten van een nieuwe Firewall en advisering bij de beoordeling van de inschrijvingen.”

“Stratix heeft ons uitstekend geholpen bij het scherper krijgen van ons Programma van Eisen. Hun kennis van technologie en markt, maar ook hun ervaring van met name de technologische en telecom aspecten van aanbestedingen was erg waardevol. Er was een erg prettige samenwerking en synergie tussen Stratix, Inkopenvoor en de betrokken experts binnen Lucas Onderwijs. De gezamenlijke energie en tijd die gestoken is in het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en het bedenken van de beoordelingssystematiek betaalde zich dubbel en dwars uit bij de beoordeling van de aanbiedingen. Dit heeft geresulteerd in een door de betrokkenen gedragen en goed gefundeerde beoordeling van de inschrijvingen en selectie en gunning van de nieuwe firewall leverancier. Ik zou de rol van Stratix als kundig, kritisch opbouwend en flexibel willen kenschetsen, met gevoel voor technologie, markt en mensen.”

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-07-04T12:58:24+00:00
Menu