header

Contact Hendrik Rood

Cancel

Ir. Hendrik Rood is Senior Consultant en Associate bij Stratix, die zich heeft gespecialiseerd in adviezen op het terrein van telecommunicatie en Internet. Hij is sinds 1990 werkzaam in de telecommunicatiesector en vanaf 1995 verbonden aan Stratix Consulting. Bij Stratix Consulting adviseert hij telecommunicatie- en Internetaanbieders, grootzakelijke netwerkgebruikers, (private) investeerders en financiers in deze sector en diverse overheden.

Hendrik is zijn loopbaan gestart als systems engineer voor Transmission Services, bij KPN en daaropvolgend intern overgestapt naar de afdeling Switched Services. Na zijn overgang naar Stratix Consulting in 1995 heeft Hendrik zijn advieswerk naar een breed palet uitgebouwd. Een van zijn specialiteiten is daarbij het verstrekken van second opinions op fusie, overname en (her)financieringsplannen aan banken, private equity en venture capital. Daarnaast heeft Hendrik sinds midden jaren negentig een schat aan (technische) kennis en ervaring opgebouwd op de terreinen van breedband en internettechnologie. Hij treed veelvuldig op als getuige deskundige in rechtszaken en bij procedures rond telecomregulering en mededingingsrechtelijke zaken en wordt met enige regelmaat ingeschakeld als expert bij vraagstukken op het snijvlak van techniek en veiligheid.

stadswonen.png esocietyplatform.png gem_baarn.png ocw.png npo.png