Hoor-wederhoor beleidsonderzoek ‘Modemkeuze’

Hoor-wederhoor Beleidsonderzoek ‘modemkeuze’

Juli – oktober 2018

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Onderzoeksvraag

Op 21 december 2016 is het Besluit Eindapparaten gepubliceerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is voornemens, met het oog op vrije keuze van eindapparaten, in een beleidsregel de locatie van het netwerkaansluitpunt te verduidelijken en daarbij duidelijk te maken dat apparatuur die de toegang tot het openbare netwerk verzorgt (modems of modem/routers) niet behoren tot een openbaar telecommunicatienetwerk. Deze beleidsregel ‘vrije modemkeuze’ is geconsulteerd. Er zijn in totaal 63 consultatiereacties binnengekomen, waarvan 1 een duplicaat en 1 leeg. Van de 63 reacties zijn 34 geclassificeerd als openbaar en 29 als niet-openbaar. 9 reacties waren voorzien van een toelichting in een bijlage. De reacties van de operators en van de verkopers van apparatuur zijn het meest uitgebreid en bevatten de meeste en meest uitgewerkte technische argumenten.

EZK heeft in februari 2018 aan Stratix ondersteuning gevraagd om techniek gerelateerde argumenten over gevolgen van vrije modemkeuze die in het kader van de consultatie mogelijk op tafel komen, goed te kunnen adresseren.

Aanpak

Er werden zeven interviews afgenomen bij door het ministerie bepaalde partijen die een consultatiereactie hadden gegeven. Hierbij is met input van Stratix gekeken naar de voor dit issue belangrijkste partijen, die tevens samen een goede vertegenwoordiging vormen van het brede spectrum aan reacties. De partijen die aangaven mee te werken aan een interview kregen – onder embargo – het draft rapport van het beleidsonderzoek twee weken voor het interview ter voorbereiding. Van de gesprekken werd een draft verslag gemaakt dat ter review werd gestuurd naar de betreffende interviewpartij, waarna eventueel commentaar werd verwerkt en een definitief verslag werd gemaakt dat werd geaccordeerd door de interviewpartij.

Resultaat

Een aantal opmerkingen uit de interviews werden gebruikt om het concept rapport op een paar plaatsen nog iets te verbeteren of aan te vullen alvorens het definitief te maken.

Belangrijkste resultaat was een bijlage bij het rapport met daarin algemene observaties uit de interviews, een opsomming van de gemaakte wijzigingen in het definitieve rapport t.o.v. het concept rapport dat in de interviews is besproken, de zeven geaccordeerde interviewverslagen, en door partijen meegestuurde bijlagen daarbij.

Download het rapport Beleidsonderzoek Modemkeuze hier.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-07-04T12:58:56+00:00
Menu