ICT architectuur

ICT architectuur2018-11-01T10:32:23+00:00

ICT Architectuur

De huidige marktdynamiek en technologische ontwikkelingen op gebied van ICT zorgen voor een toenemende diversiteit en onderlinge afhankelijkheid van systemen en applicaties. ICT is hierdoor voor veel organisaties een complexe aangelegenheid geworden, waarbij de uitdaging steeds groter wordt om het geheel beheersbaar te houden en efficiënt in te zetten. Stratix beschikt over de kennis en ervaring die nodig is om de inrichting van ICT snel te doorgronden en de complexiteit weg te nemen.

Wij hebben een passie voor telecommunicatie en IT in brede zin en beschikken over uitgebreide technische kennis op alle functionele lagen van ICT-infrastructuur: netwerken, systeemcomponenten en applicaties. Door de technisch inhoudelijke achtergrond van onze medewerkers zijn wij goed bekend met architectuurontwerp en specificatie, Enterprise Architecture, ontwikkeling van telecommunicatieapparatuur en applicaties of toegepast onderzoek op gebied van telecom en IT. Naast diepgaande kennis van de achterliggende technologie, beschikken wij ook over marktkennis en strategisch inzicht, waardoor we in staat zijn om in een vroegtijdig stadium trends te signaleren en op waarde te schatten.

Architectuur is voor ons meer dan het schetsen van ingewikkelde figuren; architectuur is vooral een conversatie tussen business en techniek, tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en tussen technische disciplines onderling. Of het nu gaat om het ontwerpen van vaste en mobiele netwerken of om VoIP-oplossingen voor kantoorautomatisering, wij zijn in staat overzicht te creëren zonder de details te schuwen.

ict

Neem voor informatie contact op met

PAUL BRAND
Partner
+31 35 622 20 20
paul.brand@stratix.nl

Menu