header

Internet of Things, M2M en Smart Grids

Communicatienetwerken worden in toenemende mate gebruikt voor communicatie. Het uiteindelijke doel is niet meer om van mens tot mens te communiceren (zoals bij telefonie) of van mens tot machine te communiceren (zoals bij web browsing), maar tussen machines onderling. Dergelijke Machine-to-machine-communicatie heeft als kenmerk dat geautomatiseerd allerlei systemen autonoom informatie uitwisselen. M2M-communicatie wordt ingezet voor een veelheid aan toepassingsgebieden. Voorbeelden zijn legio: Smart Grids in de energiesector, Car Telemetics (verkeerstariferingssystemen zoals de kilometerprijs, informatie-uitwisseling over onderhoud van voertuigen of plaatsbepaling), logistiek (voor voorraadbeheer) en dynamische resource allocatie zoals bij het flexibel inplannen van monteurs.

Steeds verder gaande automatisering vindt al langer plaats, maar de afgelopen tijd worden M2M-toepassingen steeds verder geïntegreerd in de primaire bedrijfsprocessen van organisaties. Dit wordt mogelijk door steeds kleinere en efficiëntere sensors en elektronica en door de aanwezigheid van verschillende communicatienetwerken en technieken. Het geheel van deze ontwikkelingen bieden een reeks van nieuwe mogelijkheden en vraagstukken. Mogelijkheden om complexer wordende systemen te optimaliseren en te beheren, maar ook vraagstukken op het gebied van netwerkgebruik, kosten, privacy en veiligheid. Bedrijven worden ook steeds afhankelijker van het functioneren van M2M-toepassingen en de daarvoor gebruikte communicatienetwerken. Stratix denkt hierover op strategisch niveau mee.

Smart Grids

Een specifiek voorbeeld van een M2M-toepassing is de slimme meter. De slimme meter zal in eerste instantie periodiek meterstanden verzamelen, waardoor consumenten - veel meer dan nu het geval is - bewust kunnen worden van hun energieverbruik. Op termijn worden slimme meters als onderdeel van slimme energienetten (smart grids) gezien. Met de meter kunnen niet alleen energiestanden worden uitgelezen, maar er kan ook realtime worden gereageerd op beschikbaarheid van versus vraag naar energie. Hierdoor kunnen energiebronnen efficiënter worden ingezet en wordt de mogelijkheid gefaciliteerd om op steeds grotere schaal kleinschalige teruglevering door vele huishoudens mogelijk te maken.

gem_baarn.png enexis.png surfnet.png sara.png rws.png