header

ICT beleid en regelgeving

Beslissingen in de ICT-sector waar ondernemingen, politici en beleidsmakers voor staan, hebben invloed op de inrichting en kwaliteit van de IT- en telecommunicatievoorzieningen op langere termijn. Mobiele frequenties worden voor lange perioden geveild, wetten en regelgeving moeten jaren meegaan en nieuwe infrastructuren, zoals glasvezelnetwerken worden aangelegd met de verwachting dat deze over een lange periode worden gebruikt.

Het verleden heeft echter aangetoond hoe dynamisch en ongrijpbaar ontwikkelingen in de ICT-sector zijn, waardoor dergelijke beslissingen genomen worden met "beperkt zicht". Adviseurs van Stratix hebben vanaf het begin van het proces van liberalisering en privatisering van de sector een gezichtsbepalende rol gespeeld. Dit heeft geleid tot een ruime opdrachtenportefeuille in beleidsvorming, kennisontwikkeling, advisering en belangenbehartiging op dit terrein. Dankzij deze ervaring zijn onze adviseurs goed in staat om nieuwe ontwikkelingen en de bijbehorende effecten snel te herkennen en op waarde te schatten en zodoende het zicht te verbreden.

Stratix kan bogen op uitgebreide kennis van markten en marktwerking in de ICT-sector en heeft veel kennis en ervaring opgebouwd op het terrein van wet- en regelgeving, met name op het gebied van telecommunicatie infrastructuren. Dit heeft ertoe geleid dat wij ook vaak worden ingeschakeld als deskundige partij bij juridische geschillen en reguleringsvraagstukken. Werkzaamheden variëren: belangenbehartiging van marktpartijen, al dan niet in samenwerking met de advocatuur, regulatory affairs en het ondersteunen van overheden en toezichthouders bij de ontwikkeling van beleid en regelgeving.

beeldengeluid.png provzeeland.png recron.png enexis.png stadswonen.png