header

Mobiele communicatie en broadcast

Draadloze communicatie levert steeds meer nieuwe mogelijkheden, maar ook steeds meer complexiteit. Bedrijven en instellingen kunnen kiezen uit een groeiend aantal opties: GSM, UMTS, LTE, maar ook private GSM, DECT en Wi-Fi. Maar welke combinatie van diensten en eigen infrastructuur werkt het beste? Wij volgen de huidige ontwikkelingen nauwlettend en hebben kennis van de inrichting, ontwikkelingen en gebruiksmogelijkheden van diverse mobiele en draadloze netwerken. Bedrijven en instellingen kunnen wij helpen bij de afweging tussen eigen infrastructuur en (publieke) diensten, met het ontwerp van de eigen infrastructuur en met de inkoop van mobiele diensten.

Operators kunnen wij helpen met de architectuur van de netwerken, de strategie rond producten en diensten en de communicatie met beleidsmakers.

Naast de inrichting van de netwerken zelf, is Stratix ook betrokken bij randvoorwaardelijke zaken, zoals vraagstukken rond antenne-opstelpunten, het vaste deel (core) van de mobiele netwerken, nummerbeheer en frequentiebeleid. Ontwikkelingen en discussies rondom efficiënt spectrumgebruik, cognitive radio en vergunningvrij gebruik zorgen ervoor dat er steeds meer mogelijkheden komen om optimaal gebruik te maken van mobiele communicatie. Maar zij leveren ook nieuwe beleidsvraagstukken. Wij zijn op de hoogte van de bestaande Europese en Nederlandse situatie, de marktspelers, de protocollen, de regelgeving en frequentieveilingen. Dit alles beperkt zich niet tot de mobiele GSM/UMTS/LTE netwerken. Tot ons werkterrein behoren ook de verschillende broadcastnetwerken en specialistische netwerken zoals C2000.

citc.png recron.png provflevoland.png gem_nop.png cogas.png