header

Bemiddeling en deskundigenverklaringen

Stratix wordt regelmatig gevraagd onafhankelijke expertise te leveren bij geschillen. Zowel in de vorm van bemiddeling en arbitrage, als in het afleggen van verklaringen als getuige-deskundige in rechtszaken. Opdrachtgevers zijn hierbij de geschilpartijen of advocaten, curatoren, rechtbanken en toezichthouders.

Onze adviseurs geven verklaringen af in relatief beperkte omvang. Verklaringen voor rechters en toezichthouders in begrijpelijke taal, over (bedrijfs)economische- en marktaspecten en de technologische werking van IT, elektronische communicatienetten en media. Daarnaast leveren wij reviews van ingebrachte rapporten en producties van geschilpartijen en voeren wij op verzoek uitgebreider (markt)onderzoek uit en (economische) modellering. Tenslotte assisteren wij partijen met Position Papers en White Papers over de effecten van maatregelen.

Een deel van de deskundigenverklaringen wordt gevraagd voor marktanalyses, zowel in het bedrijfstaktoezicht (elektronische communicatie) als concentratietoezicht (mededinging).

tudelft.png enexis.png gem_achtkarspelen.png provflevoland.png eurofiber.png