header

Inkoop en aanbestedingen

Inkoop van grootschalige ICT-diensten en -infrastructuur vraagt zorgvuldigheid, vakkennis en lef. Zowel voor inkopers in de private sector als bij de (semi)overheid:

  • Wat is de juiste balans tussen functionaliteit en prijs?
  • Hoe worden de eisen en wensen effectief geformuleerd, zonder de creativiteit van inschrijvers te belemmeren?
  • Hoe wordt 'vendor lock-in' voorkomen?
  • Hoe wordt beschikbaarheid en kwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd?

Stratix is door haar jarenlange ervaring bekend met de valkuilen en de mogelijkheden. Met deze ervaring en doordat wij regelmatig werken met bedrijven die vooroplopen in innovatie, hebben onze adviseurs een scherp gevoel voor het verschil tussen leading edge en bleeding edge. In combinatie met onze ruime ervaring met inkoop en aanbesteding kunnen wij helpen om vernieuwing of vervanging optimaal te organiseren. Daarmee voorkomen we vervelende verrassingen achteraf, zodat ogenschijnlijk goedkope aanbiedingen of scherpe prijsonderhandelingen uiteindelijk niet in duurkoop veranderen.

Ook voor publieke en semipublieke instellingen die doorgaans verplicht zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen te volgen, hoeft het naleven van deze regels de innovatie en creativiteit niet in de weg te staan. In tegendeel: wij hanteren een aanpak voor innovatief aanbesteden die bij vele publieke en semipublieke instellingen tot succesvolle aanbestedingen heeft geleid.

Twee thema's keren in onze praktijk vaak terug:

Interactie met leveranciers

In aanbestedingen waarbij het product of de dienst nog niet vast is omschreven, of de markt (nog) niet is ontwikkeld, is interactie met leveranciers nodig om tot een scherp omlijnde vraagstelling te komen. De strakke Europese regelgeving lijkt dit op het eerste gezicht te belemmeren, maar innovatief aanbesteden is in deze situaties wel degelijk mogelijk. Dit vraagt durf en kennis, zowel bij de aanbestedende dienst als bij de marktpartijen. Wij richten samen met klanten het proces zo in, dat de mogelijkheden tot interactie - en daarmee de toegang tot cruciale kennis bij aanbieders - ten volle worden benut.

Beoordeling van voorstellen

Scorematrices en weegfactoren geven een schijn van objectiviteit en transparantie aan de beoordeling van offertes. Toch overheerst achteraf dikwijls het gevoel dat de uitkomst van het proces gevoelsmatig niet de beste aanbieding oplevert. En het komt voor dat een ondergeschikt criterium een doorslaggevende rol krijgt in het eindoordeel. Wij zetten voor onze opdrachtgevers een alternatieve methode in: de Delphi-aanpak. Op een veel natuurlijker wijze, gebruikmakend van de aanwezige expertkennis, wordt tot een objectief oordeel gekomen. Deze methode is zeker zo transparant en non-discriminerend als de conventionele methode van scoren en wegen. Deze aanpak is ons antwoord op complexe beoordelingsprocessen. Hierbij werken experts op gestructureerde en transparante wijze samen aan een gefundeerd gunningsadvies voor de beslissers. Deze methode werkt ook uitstekend in een situatie waarin meerdere aanbestedende diensten hun vraag gebundeld hebben.

Tenslotte treden we regelmatig, op verzoek van betrokken partijen, op als onafhankelijke derde partij bij de vergelijking van contracten, aanbiedingen of technische en economische mogelijkheden van infrastructurele-, ICT- en telecom assets.

provzeeland.png btg.png europeancommission.png beeldengeluid.png eurofiber.png