De rol van draadloze communicatie in de sector transport en logistiek

De rol van draadloze communicatie in de sector transport en logistiek

Opdrachtgever: Agentschap Telecom

Stratix heeft in opdracht van Agentschap Telecom onderzoek uitgevoerd naar trends en ontwikkelingen van het gebruik van draadloze communicatie in de sector transport en logistiek, en de uitdagingen voor deze sector: welke applicaties worden gebruikt, hoe zijn deze gerelateerd aan primaire transport en logistieke processen, en wat zijn de mogelijke kwetsbaarheden van de gebruikte applicaties en het frequentiegebruik dat daarmee samenhangt. Specifiek heeft Stratix gekeken naar ‘transport in de grote stad’, ‘internationale vliegvelden’, ‘zeehavens’ en ‘ITS en de snelweg van de toekomst’).

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat draadloze communicatietoepassingen een belangrijkere rol spelen bij het efficiënter maken van de transport processen. Een belangrijke constatering is dat veel toepassingen gebruik maken van frequentieruimte die gedeeld worden met andere gebruikers,zoals de 2.4 GHz ISM band, of gebruiken algemene mobiele netwerken (zoals GPRS of LTE). Ondanks dat blijkt dat er een algemeen bewustzijn is met betrekking tot de afhankelijkheid van telecomtechnologie, werd het duidelijk dat telecombeleid soms fragmentarisch is zijn, met afdelingen die hun eigen telecomkeuzen maken op een ad-hoc basis, en afhankelijkheden ontstaan soms ongemerkt.

Agentschap Telecom kan een rol spelen in de sector door kennis over mogelijkheden te vergroten en door de juiste randvoorwaarden voor telecomgebruik te faciliteren, zoals het beschikbaar stellen van spectrum onder voor de sector gunstige condities.

Het (Engelstalige) onderzoeksrapport is hier te downloaden. Op de website van Agentschap Telecom is het Stratix rapport ook gepubliceerd.

Neem voor informatie contact op met

PAUL BRAND
Partner
+31 35 622 20 20
paul.brand@stratix.nl

2022-11-14T15:26:59+00:00
Menu