Business case of waardebepaling

Business case of waardebepaling2019-01-24T14:48:28+00:00

Waardebepaling van telecommunicatienetwerken en netwerkexploitanten

U bent eigenaar of kapitaalverschaffer van telecommunicatienetwerken en u wilt een netwerk uitbreiden, (her)financieren of overnemen. Hoe komt u tot de juiste waarde die recht doet aan de opgebouwde en potentiële marktpositie van de netwerkexploitant en de technische staat en potentie van het netwerk? Stratix kan vanuit haar expertise en onafhankelijke positie een waardebepaling voor u uitvoeren waar beide partijen achter staan. En indien gewenst u ondersteunen bij het opstellen van de business case.

Telecommunicatienetwerken zijn sinds 2007 een financierbare zaak

Met de inwerkingtreding van een wijziging op de Telecommunicatiewet op 1 februari 2007 is de onduidelijkheid over het eigendom van een netwerk weggenomen. Vanaf die datum is een net te beschouwen als een zelfstandige zaak. Eigenaren kunnen de financiering van hun investeringen nu eenvoudiger regelen, bijvoorbeeld met een hypothecaire lening. In de meeste gevallen vraagt de kapitaalverschaffer u dan om een onderbouwd plan met financiële business case en daarnaast een waarderingsrapport, uitgebracht door onafhankelijke experts en taxateurs.

Hoe te komen tot een gefundeerde waardebepaling?

Bij de waardebepaling baseren wij ons op 3 grondslagen: de geraamde cashflows en de bijbehorende scenario analyses, de nieuwbouw-waarde, en transacties in de markt. Daarmee ontstaat een ‘driehoeksmeting’ die een deugdelijke onderbouwing biedt van de waarde van de asset of de onderneming, met een zekere marge.

Voor een juiste beoordeling van de financiële cijfers en prognoses uit de business case is gedetailleerde kennis van lokale omstandigheden – denk aan bijvoorbeeld de breedbanddekking – en concurrentieverhoudingen onontbeerlijk, naast een gefundeerd oordeel over de technische staat van het netwerk, vast en/of draadloos. Stratix is daarin uniek in Nederland. Dat maakt dat eigenaren en exploitanten ons ook vragen om in de voorfase mee te werken aan het opstellen van het plan en de business case.

Wilt u ook een onafhankelijke waardebepaling getoetst aan de praktijk?

Stratix voert waardebepalingen uit van netwerken, in stedelijk gebied, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Opdrachtgevers zijn, naast eigenaren en exploitanten zelf, kapitaalverschaffers zoals de Rabobank, ING Bank en verscheidene private equity bedrijven in binnen- en buitenland

Vanzelfsprekend beschikken onze experts, behalve over zeer ruime ervaring, over de vereiste formele kwalificaties.

waardebepaling

Neem voor informatie contact op met

JOHAN TER HAAR
Managing partner
+31 35 622 20 20
johan.terhaar@stratix.nl

Menu