header

FTTx Geo-Analyse

De beschikbaarheid van supersnel breedband is een belangrijke factor om maatschappelijke en economische achteruitgang te voorkomen. Daarom maken steeds meer provincies en gemeenten zich sterk voor de aanleg van supersnel breedband in hun regio, met name in hun buitengebied.

Stratix biedt in samenwerking met Comsof onafhankelijk advies aan (decentrale) overheden en belangenorganisaties over de juridische, technische en financiële haalbaarheid van de aanleg van glasvezelnetwerken in hun regio.

Meer grip op de uitrol van supersnel breedband in uw regio

Momenteel is er veel discussie over de aanleg van glasvezelnetwerken in de buitengebieden van Nederland. Aanleiding is het huidige gebrek aan snelle breedbandverbindingen op het platteland en de uitsluiting van woningen die buiten woonkernen van dorpen en steden liggen bij de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken door marktpartijen.

De belangrijkste oorzaak van het probleem ligt in de hogere investeringskosten voor het aansluiten van woningen die buiten de bebouwde kom van steden en dorpen liggen. De meeste marktpartijen zijn vooralsnog niet bereid om onder de huidige marktcondities zelfstandig glasvezel in de buitengebieden te realiseren.

Om een digitale tweedeling en economische achteruitgang te voorkomen, en de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het platteland te bevorderen, maken steeds meer overheden en belangenorganisaties zich sterk voor de aanleg van glasvezel overal in hun regio, dus niet alleen in de woonkernen.

Wij bieden onafhankelijk advies over de juridische, technische en financiële haalbaarheid van de aanleg van FTTx breedbandnetwerken, met name in het buitengebied. Deze kennis helpt u om als gemeente, provincie of belangenorganisatie goed beslagen ten ijs te komen bij het voeren van onderhandelingen met commerciële marktpartijen, maar ook bij het vormen en concretiseren van uw beleid op het gebied van breedband.

Afhankelijk van behoefte en budget en de fase van planvorming waarin u zich bevindt, bieden wij, al dan niet gecombineerd, een aantal opties aan die u helpen een helderder zicht op de mogelijkheden te krijgen.

Meer informatie over de mogelijkheden is te lezen in onze brochure, waarvan ook een engelstalige versie beschikbaar is:

Brochure fttx geo analyse nl icon Brochure fttx geo analyse en icon
Brochure NL Brochure EN


Recente projecten

Hieronder enkele projecten die Stratix recentelijk heeft uitgevoerd voor gemeenten en provincies.

Provincie Friesland – Opties breedbandontsluiting witte gebieden in Friesland
Stratix hielp de provincie Fryslân bij het concretiseren van het investeringsproject "Breedband voor Friese huishoudens" en maakte een uitvoerige analyse van de ligging, spreiding en omvang van de 'witte' gebieden in Friesland en de kosten voor het ontsluiten van deze gebieden via NGA netwerken. Hierbij is op basis van gedetailleerde aanlegkostenberekeningen voor een tweetal Friese gemeenten een kostenmodel gemaakt dat meer inzicht bracht in de kosten van breedbandaanleg bij verschillende uitrolvarianten. Daarnaast zijn de potentiële kostenbesparingen en alternatieve technische oplossingen voor het ontsluiten van (zeer geïsoleerd gelegen) witte gebieden in kaart gebracht.

Voor meer informatie over dit project, klik hier.

Gemeente Baarn – Second opinion haalbaarheid FTTH aanleg
De gemeente Baarn voerde onderhandelingen met Reggefiber over de aanleg van een glasvezelnetwerk in haar gemeente. Daarom vond de gemeente het van groot belang om ook zelf inzicht te hebben in de kosten van de uitrol van een FTTH netwerk, met name in de minder bevolkte delen zoals de kern Lage Vuursche. Stratix heeft – tot volle tevredenheid van de gemeente Baarn – gedetailleerd inzicht verschaft in de kostenverdeling over de verschillende lagen van een FTTH netwerk in de verschillende deelgebieden van de gemeente. Daarbij is tevens een indicatie gegeven van de relatieve aantrekkelijkheid van FTTH voor de verschillende deelgebieden.

Voor meer informatie over dit project, klik hier.

 

cbs.png nordforsk.png gem_achtkarspelen.png tennet.png skv.png