header

Academy

Stratix Academy richt zich op het actualiseren en verdiepen van de ICT-kennis van de moderne professional: snel, gebruiksvriendelijk en volledig afgestemd op de persoonlijke situatie van de gebruiker. Stratix Academy is het kennisinstituut van Stratix Consulting met een groeiend kennis- en opleidingsaanbod van actuele thema's rondom telecom en IT. De opleidingen kennen een best-practice opzet en er wordt gewerkt met actuele cases, gekoppeld aan specifiek industriekennis van onze deskundige specialisten. Binnen Stratix Academy is er een sterke focus op klantgericht onderzoek en het beschikbaar stellen van geselecteerde en actuele downloads. Bekijk ook onze brochure voor meer informatie.

De Stratix Academy is bedoeld voor:

Academy brochure- klik voor PDF

Bedrijven telecom operators, energiebedrijven, projectontwikkelaars (o.a. retail), parkmanagement bedrijven, multinationals, banken en verzekeringsmaatschappijen
Non-profit organisaties zorginstellingen en woningcorporaties
Onderwijsinstellingen universiteiten, hogescholen, ROC’s en (grotere) scholengemeenschappen
Overheidsinstanties ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen
Eindgebruikers grootgebruikers in telecom en IT

Binnen Stratix is Albert Grooten verantwoordelijk voor de Stratix Academy.

 

Onderzoek

Stratix Academy biedt specifieke informatie op het gebied van de Fiber-to-the-Home (FTTH) markt via het FTTH Knowledge Center, onder meer op het gebied van beschikbaarheid, diensten, regelgeving, kostenmodellering, business cases en technologische ontwikkelingen. Een deel van deze informatie kan geraadpleegd worden via de FTTH Monitor, een online database en research tool, die een gedetailleerd inzicht geeft in de Nederlandse FttH-markt: projectinformatie, dekking & penetratie, spelers, technologie en geografische informatie. De FTTH Monitor biedt gebruikers een handig instrument om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de actuele stand van de markt en bij de uitvoer van uiteenlopende (markt)data-analyses. Daarnaast biedt Stratix in samenwerking met Comsof onafhankelijk advies aan (decentrale) overheden en belangenorganisaties over de juridische, technische en financiële haalbaarheid van de aanleg van glasvezelnetwerken in hun regio door middel van de FTTx Geo-Analyse.

Opleiding

Academy overzicht - klik voor een grote versie

Stratix Academy biedt vanaf september 2012 kleinschalige workshops en kennisverdiepende Masterclasses aan. Bij de kleinschalige workshops (maximaal 6 tot 8 deelnemers) staan de wensen en behoeften van de deelnemers centraal. De deelnemers kunnen zelf de inrichting van de workshop meebepalen. Naast opleiding kan desgew

enst ook individuele begeleiding worden geboden. Zoveel mogelijk zal een gastspreker als ‘thema-ambassadeur’ zijn visie geven op het onderwerp van de training.

De thema's van de workshops en de Masterclasses zijn altijd gekoppeld aan onze specifieke industriekennis en ervaring en omvatten onder andere:

  • Next Generation Networks
  • Technische aanbestedingen
  • ICT architectuur
  • Telecom en IT markt

Voor meer informatie over de workshops en het aanvragen ervan kunt u contact opnemen met Hind Abdulaziz.

Publicaties

Stratix biedt een eenvoudig en gratis te raadplegen overzicht van rapporten en publicaties van Stratix Consulting. Zij zijn beschikbaar vanaf 2008 tot heden en betreffen kennis en expertise uit de kerngebieden: Next Generation Networks, Mobiele Communicatie en Broadcast, ICT-beleid en Regelgeving, Architectuur van ICT-systemen, Internettechnologie en Applicaties, Smart Grids en M2M Communicatie.

agentschaptelecom.png amsterdam.png provzeeland.png gem_achtkarspelen.png ftthcouncil.png