Opdrachtgever aan het woord: Siepie de Groot

Aanleg snel internet buitengebied Noordoostpolder

Opdrachtgever aan het woord: Siepie de Groot

In de reeks opdrachtgevers aan het woord blikken we met opdrachtgevers terug op gezamenlijk uitgevoerde projecten. Op zoek naar de vragen waar zijn we uitgekomen, hoe was de samenwerking, wat maakte het project bijzonder en wat hebben we geleerd.

De aftrap is gegeven door Siepie de Groot, voormalig coördinator/beleidsadviseur werk, Gemeente Noordoostpolder. Siepie heeft – als projectleider vanuit de gemeente en opdrachtgever naar Stratix – samen met David Yoshikawa, senior consultant en projectleider vanuit Stratix, en alle andere betrokkenen ervoor gezorgd dat er nu overal glasvezel is in het buitengebied van de Noordoostpolder en Urk. Lees hieronder Siepie’s verhaal over hoe ze samen met Stratix dit heeft gerealiseerd.

Roep om snel internet in het buitengebied van de (Noordoost)polder

“Mijn verhaal startte in de zomer van 2015, de roep om snel internet vanuit de inwoners en ondernemers in het buitengebied van de Noordoostpolder nam toe, breedband was al wel beschikbaar in de dorpskernen. Vanuit de ondernemersvereniging lag er een voorstel en plan met draadloos internet. Snel internet is cruciaal voor de sociaal economische ontwikkeling van de regio – het is een basisbehoefte. Actie was nodig en snel. Samen met de provincie Flevoland hebben we een aantal specialistische adviesbureaus uitgenodigd op gesprek te komen om ons van beleidsadvies te voorzien. Op dat moment was snel internet in het buitengebied een nieuw dossier voor mij. Stratix was één van de partijen. Ik voelde me comfortabel bij de consultant David Yoshikawa en partner Johan ter Haar van Stratix, uit het gesprek bleek hun brede kennis en ervaring.

Het buitengebied werd op dat moment nog beschouwd als een wit gebied zoals het in jargon heet, een gebied zonder snel internet (waar de bandbreedte minder dan 30 Mb/sec is) en waar vanuit de markt de komende drie jaren ook geen initiatieven worden verwacht om dit mogelijk te maken. Zou het ons lukken zonder overheidssteun bij aanleg of exploitatie een grijs gebied – gebieden waar één breedbandnetwerkexploitant actief is – of zelfs een zwart gebied te worden – een gebied waar ten minste twee of meer exploitanten aanwezig zijn?

5G of glasvezel?

Wat moesten we doen? Een draadloze oplossing leek in eerste instantie de voor de hand liggende keuze, want glasvezelaanleg is in veel buitengebieden onrendabel. Stratix kwam met een verrassend en goed onderbouwd perspectief: het zou mogelijk moeten zijn snel internet aan te leggen in de Noordoostpolder zonder overheidssteun.

Glasvezel is de meest toekomstbestendige keuze, echter vergt meestal in de buitengebieden zeer hoge investeringen. Uit het onderzoek van Stratix bleek dat glasvezel in dit gebied toch rendabel aan te leggen was – mits voldoende mensen zouden intekenen: de wijze waarop de Noordoostpolder was aangelegd met rechte wegen met vaak maar aan één kant bomen en clusters van bewoning leende hier zich beter voor dan menig ander buitengebied. Tot dan toe was er echter nog geen marktpartij die zelf aan de deur had geklopt om volledige breedbanddekking in de polder te willen leveren. Er zat dus nog een gat tussen theorie en praktijk, en daarom was het voorstel een marktconsultatie te doen. Als het zou lukken om een marktpartij te vinden die een goede oplossing zou bieden voor het hele buitengebied dan konden we relatief gemakkelijk voldoen aan nationale en EU regelgeving. Het was best spannend destijds. De raad was kritisch op het voorstel om tot een marktconsultatie over te gaan. Mede door de onderbouwing die er vanuit Stratix is gegeven, heeft de raad er toch mee ingestemd. Dit gaf het college de ruimte om het proces te starten.

Ik merkte dat ik door me in het dossier vast te bijten, na een tijdje mee kon komen met de mannen. De eerste paar keer dacht ik echt, waar gaat dit over. Erna heb ik het niet meer losgelaten, het is leuk om te zien dat je dan ook in staat bent de juiste kritische vragen te stellen om samen verder te komen. Goed kijken naar wat er wel mogelijk is, spreekwoordelijk “scherp aan de wind zeilen” – altijd vanuit het perspectief het beste voor de inwoners en ondernemers in de Noordoostpolder te bereiken.

“Dankzij daadkracht, energie, snel handelen en de juiste expertise aan tafel hebben we dit mogelijk kunnen maken.”

Succesvolle marktconsultatie met een lokale partij als winnaar

De marktconsultatie was best spannend. Wat nou als niemand zou reageren? Dan moesten we naar de Europese Commissie en kijken of we de regels aangepast konden krijgen. Gelukkig is het niet zover gekomen, we kregen meerdere aanbiedingen van partijen met een verrassende winnaar. Het was mooi om te zien dat dit een lokale partij was: FiberFlevo. Als beleidsmedewerker van het team werkgelegenheid is dat hetgeen je graag wil.

Ik heb ook veel support ervaren van de gemeentesecretaris en het college. We wilden snelheid maken en we kregen de ruimte om kort van te voren stukken in te dienen en korte presentaties in de collegevergaderingen te geven om besluiten voor te leggen. In die periode was het bijna een full time aangelegenheid voor mij. Je hebt te maken met veel verschillende belangen en het is belangrijk constant in dialoog te blijven met alle stakeholders op dit complexe dossier, dan helpt het echt dat je snel kan schakelen. Ik vond het superleuk om te doen.

Met zijn allen de polder in om het ook echt voor elkaar te krijgen

Nadat we het startschot gaven voor de aanleg, moest het ook echt gaan gebeuren. FiberFlevo is langs alle dorpen gegaan, waarbij wethouder Hans Wijnants iedere avond aanwezig was. Echt super dat de wethouder daar ook elke avond stond. Zo konden we het belang onderstrepen om nu mee te doen, zodat we het ook echt letterlijk van de grond konden krijgen om glasvezel in de grond te krijgen. We moesten een percentage aansluitingen halen.

Tijdens deze fase waren alle disciplines vanuit de gemeente betrokken bij het project om er samen voor te zorgen dat we snel konden schakelen.

FiberFlevo kwam met mooie acties van een vlaggetje voor in je tuin als je ja had gezegd tot een barbecue voor de buurt met de meeste aansluitingen. Deze acties werkten stimulerend en hebben er mede voor gezorgd dat het minimale aantal aansluitingen gehaald is.

Blij met de keuze voor Stratix – gezamenlijk konden we het verschil maken

Achteraf ben ik blij met de keuze voor Stratix, de projectleider David Yoshikawa en ik waren elkaars evenknie. David was flexibel en pro actief, niet strak op het uur, we vertrouwden op elkaar. We hielden het tempo erin en konden goed de balans vinden tussen de inhoudelijke afwegingen en het nemen van besluiten om voortgang te maken. Precies hetgeen ik verwacht van een externe consultant.

Zelf ben ik breed georiënteerd als ambtenaar en het leuke is om te zien dat ieder vakgebied zijn eigen type mensen kent. Dat zie je ook terug bij Stratix, Hendrik Rood was de inhoudelijke expert met veel kennis van de juridische aspecten van snel internet, hij kon de juiste vragen stellen aan de externe juristen. Inhoudelijke experts zijn soms wat lang van stof en dan keken David en ik elkaar aan en kapten we ze vriendelijk doch resoluut af om de voortgang te bewaken. Sietse van der Gaast hielp ons bij de synthese als alle stukken op tafel lagen, rustig en terughoudend, met een duidelijke eigen mening. Aan zijn tips en adviezen hebben we veel gehad.

Ik kijk met veel plezier en trots terug op het project. Dankzij de wethouder, het college, de raad, Stratix, FiberFlevo en alle andere betrokkenen, is het ons daadwerkelijk gelukt snel internet naar de gehele polder te halen. Bij mijn huidige opdrachtgever ANNO (Agenda Netwerk Noordoost Fryslân) heb ik geen directe bemoeienis met het project glasvezel, zijdelings krijg ik wel vragen van collega’s hoe hebben jullie dat toen gerealiseerd. Mooi om te zien dat als je echt voor een dossier gaat en je erin verdiept dat je de deskundigheid kan opbouwen en anderen je nu vragen naar je ervaringen.”

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2021-07-02T07:58:44+00:00
Menu