Aanbesteding Storage en Computing apparatuur

Aanbesteding Storage en computing apparatuur

Opdrachtgever: SURFsara

SURFsara is leverancier van geavanceerde en duurzame ICT-infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Onderdeel daarvan is het leveren van state of the art computing clusters en storage oplossingen.

Voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de computing clusters en storage oplossingen, wilde SURFsara via een raamovereenkomst een multi-vendor reseller contracteren voor het leveren van apparatuur van zoveel mogelijk verschillende hardware fabrikanten. Via de nieuwe aan te schaffen apparatuur kon de huidige installed base worden uitgebreid en nieuwe technieken en modellen worden aangeschaft.

Stratix heeft SURFsara bijgestaan als aanbestedingsdeskundige en procesbegeleider gedurende het volledige verloop van de openbare aanbesteding. Stratix heeft daarbij de rol vervuld van procesbegeleider, kwaliteitsbewaker en schrijver/redacteur van de aanbestedingsdocumenten en SURFsara voorzien van de benodigde inhoudelijke expertise en procedurele en aanbesteding-toetsende ondersteuning. Voor juridische invulling en toetsing van de aanbestedingsdocumenten heeft Stratix samengewerkt met aanbestedingsjurist mr. Bonnie Epema.

De aanbesteding is succesvol doorlopen en heeft geresulteerd in het gunnen van de opdracht aan een multi-vendor hardware reseller.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2021-04-07T08:33:43+00:00
Menu