Aanbesteding Nieuwe netwerklagen voor SURFnet8

Aanbesteding nieuwe netwerklagen SURFnet8

Opdrachtgever: SURFnet

SURFnet is leverancier van hoogwaardige netwerkconnectiviteit voor het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Daarbij werkt SURFnet continue aan de doorontwikkeling van zijn vaste netwerk door het vervangen, vernieuwen en bijplaatsen van netwerkapparatuur.

Voor de doorontwikkeling van het SURFnet netwerk naar een open en programmeerbaar netwerk dat hoge betrouwbaarheid, continuïteit en flexibiliteit biedt heeft SURFnet in 2016/2017 twee nieuwe netwerklagen aanbesteed. Een nieuwe optische transportlaag moet zorgen voor zeer hoge transportcapaciteiten en een nieuwe switching en routing laag voor het flexibel kunnen leveren van huidige en toekomstige netwerkdiensten en functionaliteiten.

Stratix heeft SURFnet in beide aanbestedingen bijgestaan als technisch sparringpartner en aanbestedingsadviseur en was betrokken vanaf de marktconsultatie tot de gunning van de tenders. Voor de aanbesteding van de optische laag is gebruik gemaakt van een openbare procedure en voor de verwerving van de innovatieve switching en routing laag is gebruik gemaakt de concurrentiegerichte dialoog. Stratix heeft de rol van procesbegeleider, kwaliteitsbewaker en schrijver/redacteur van de aanbestedingsdocumenten vervuld. Taken behelsden onder meer het opstellen van een aanbestedingsstrategie, vervaardiging van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van de beoordeling en gunning van leveranciers.

In continue afstemming met de netwerkexperts van SURFnet heeft Stratix de aanbestedingsstrategie uitgewerkt en de procedures zorgvuldig en succesvol uitgevoerd. De bouw van het nieuwe SURFnet8 netwerk is ondertussen volop in gang en verwacht wordt dat de gehele implementatie eind 2020 is afgerond.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2021-04-07T08:37:31+00:00
Menu