Aanbesteding Managed Dark Fiber verbindingen

Aanbesteding Managed dark fiber verbindingen

Opdrachtgever: SURFnet

SURFnet is leverancier van hoogwaardige netwerkconnectiviteit voor het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Voor het leveren van deze hoogwaardige connectiviteit maakt SURFnet gebruik van een landelijk dekkend onbelicht glasvezelnetwerk bestaande uit vele verbindingen die worden gehuurd bij verschillende leveranciers.

Om nieuwe dark fiber verbindingen te kunnen blijven verwerven heeft SURFnet in 2015 een aanbesteding uitgeschreven om via een raamovereenkomst leveranciers van dark fiber te contracteren. Er is toen gekozen voor de procedure van een dynamisch aankoopsysteem (DAS). Belangrijkste reden hiertoe was het creëren van de mogelijkheid voor nieuwe leveranciers om gedurende de looptijd van het DAS nog toe te treden en daarmee de concurrentie te vergroten. De uitvraag van verbindingen verloopt via mini-competities, waarbij gunning plaatsvindt op grond van het criterium economisch meest voordelige aanbieding.

Stratix heeft SURFnet bijgestaan als aanbestedingsadviseur bij het doorlopen van de gehele procedure. Daarbij heeft Stratix in overleg met de betrokkenen binnen SURFnet de strategie uitgedacht om via de procedure van een DAS tot het beoogde resultaat te komen. Belangrijk daarbij was om op voorhand goed na te denken over de vervaardiging van een uniform programma van eisen en wensen en de opzet van een offerte uitvraag- en beoordelingsproces na inwerktreding van de DAS. Stratix heeft de rol van procesbegeleider, kwaliteitsbewaker en schrijver/redacteur van de aanbestedingsdocumenten vervuld en gezorgd voor de inrichting van het DAS in Negometrix.

De procedure is succesvol uitgevoerd en via het DAS heeft SURFnet een raamovereenkomst gesloten met verschillende leveranciers van dark fiber verbindingen.

Neem voor informatie contact op met

PAUL BRAND
Partner
+31 35 622 20 20
paul.brand@stratix.nl

2021-04-07T08:32:32+00:00
Menu