5G voor heel Nederland: noorden is mogelijk uitdaging

5G voor heel Nederland: noorden is mogelijk uitdaging

De introductie van 5G belooft sneller internet met betere dekking. Dit kan alleen bereikt worden door het gebruik van meer frequentiebanden en het plaatsen van meer antennes zodat dezelfde frequenties op meer plaatsen kunnen worden ‘hergebruikt’. Dit wordt verdichting van het netwerk genoemd.

De overheid is van plan om de nieuwe frequenties hiervoor in de komende jaren te veilen. Wereldwijd worden voor deze verdichting met name frequentiegebieden rond 3.5 GHz ingezet. In het noorden van Nederland is dit echter op dit moment niet mogelijk in verband met mogelijke verstoring van het satellietstation in Burum.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vroeg Stratix in hoeverre er extra antennes geplaatst moeten worden en wat daar de financiële consequenties van zijn. Daarnaast vroeg ze ook in hoeverre de overheid kan helpen om deze kosten te beperken. Stratix heeft voor de studie gebruik gemaakt van een 5G kostenmodel dat verschillende uitrolvarianten doorrekent.

Lees hier meer over de studie, de gevolgde aanpak en de resultaten.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-02-21T12:58:20+00:00
Menu